Nejstarší městská pečetidla vystavena jen do 10. 4. 2022!

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

trvá do

Stálá expozice Gotické umění na Děčínsku pro následující měsíc obohatí cenné exponáty vztahující se k historii našeho města. Díky spolupráci Státního okresního archivu v Děčíně zde mohla být dočasně vystavena faksimile listiny z roku 1412, ve které Zikmund z Vartenberka potvrzuje Děčínu městská práva a především čtyři nejstarší dochovaná městská pečetidla. Podle srovnání s nejstaršími dochovanými pečetěmi je zřejmé, že nejde o vůbec první používaná středověká pečetidla. Ta se do dnešních dnů bohužel nedochovala.

Zato si můžeme v detailu prohlédnout pečetidla vzniklá v 16. a 17. století. Jedním ze zajímavých detailů, nad kterými si při jejich prohlídce můžeme lámat hlavu, je také například podoba městského znaku. Na jednom z vystavených pečetidel je totiž zřetelné, že ryba, kterou drží dvouocasý lev, se zakusuje do jeho tlapy. Ani podoba samotné ryby není bez otazníků. Podle dnes obecně přijímaného výkladu se jedná o parmu, ovšem podle některých starších zpráv mělo jít jednoznačně o štiku. A co myslíte vy?

Doklady nejstarších dějin našeho města si můžete v Oblastním muzeu v Děčíně prohlédnout jen do 7. dubna 2022. Ohledy na ochranu cenných předmětů totiž delší vystavení neumožňují.