Ignác Arnož - podmokelský misionář v Africe

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

trvá do

První letošní výstava je věnována významnému děčínskému rodákovi Ignáci Arnožovi, misionáři v Africe. Na výstavě se seznámíte nejen s jeho životním osudem, ale i s misijní činností, kterou vykonával na území jižní Afriky (především v dnešním Zimbabwe). Připomenuta je i osobnost cestovatele E. Holuba a jeho mapa oblasti Viktoriiných vodopádů. Součástí výstavy jsou i fotografie současné africké přírody, divokých zvířat, krajiny okolí Viktoriiných vodopádů a blízké Botswany.

Výstava trvá od 10. 2. do 15. 5. 2022

Katolický misionář, později biskup v Bulawayo (dnes Zimbabwe) se narodil v Chrástu (dříve Kröglitz) v roce 1885, v roce 1906 dokončil biskupské gymnázium v Bohosudově. Díky vynikajícím studijním výsledkům a vlastní píli dostal doporučení od litoměřického biskupa k pětiletému velmi náročnému studiu filozofie a teologie v Římě, kde byl v roce 1910 vysvěcen na kněze.

Na cestu do jižní Afriky se po velkých přípravách vydal v roce 1922. Později v roce 1929 byl povolán do německého Würzburgu řídit kněžský seminář, ale už v roce 1930 se vrátil do Afriky. Na biskupa byl vysvěcen v roce 1937 v Litoměřicích, kam přicestoval v doprovodu dvou mariannhillských kněží. Po brzkém návratu do Afriky udržoval pravidelnou korespondencí vztahy nejen s kardinálem Beranem, blízkým přítelem z doby římských studií, ale i s litoměřickou diecézí a rodinou a děčínskými přáteli, především s Harry Mitrovským.

Dále se na výstavě blíže seznámíte s oblastí působení podmokelského misionáře, kterou přiblíží mapy a poznatky cestovatele Emila Holuba i trojrozměrné předměty dovezené z oblasti jižní Afriky.

Výstava je doplněna o fotografie z loňské cesty M. Imbrové a I. Rosenkrancové po stopách Ignáce Arnože. Snímky dokumentují oblasti působení podmokelského rodáka v Bulawayo, Empandeni i oblast okolo Viktoriiných vodopádů.

Výstava přibližuje nejen osud rodáka, ale i krajinu a přírodu oblasti, která se mu stala domovem a kde je dodnes pohřben.

U příležitosti otevření výstavy si můžete zakoupit i katalog k výstavě Ignác Arnož a jeho působení v Kongregaci marinnhillských misionářů, který život misionáře z Podmokel dokumentuje podstatně konkrétněji. Autorkou textů je afrikanistka PhDr. Marie Imbrová a fotografií Ilona Rosenkrancová. KAtalog je k dostání i přes muzejní e-shop: http://muzeumdc.cz/eshop/ignac-arnoz-jeho-pusobeni-v-kongregaci-mariannhillskych-misionaru

Výstava trvá od 10. 2. do 15. 5. 2022.

 

SOUTĚŽ:

K výstavě Ignác Arnož, podmokelský misionář v Africe připravilo muzeum kvíz pro starší děti a mládež. OtázKy si můžete vyzvednout v pokladně muzea, deset vyhodnocených respondentů obdrží v polovině května drobnou africkou cenu od autorky výstavy. ZKUSTE ŠTĚSTÍ!