Zklamání strach i naděje - Život v Ústeckém kraji 1938-1946

Autor

Martin Veselý

Vydal

Universita Jana Evangelisty Purkyně

Místo vydání

Ústí nad Labem

Rok

2020

Počet stran

204

Jazyk

česky

Zklamání strach a naděje - Život v Ústeckém kraji 1938-1946
Před rokem vydal Doc. Martin Veselý skvělou knihu. Vystihuje totiž hlavní emoci našeho kraje i rozporuplné vnímání minulosti z české a německé strany. Přirozeně knihu psal z českého pohledu, proto se také tak jmenuje. Vyjadřuje zklamání Čechů z rozpadu republiky, strach z války a represí německé okupační moci. Nadějí je konec války a poválečný nový „český“ příběh pohraničí.
Sám autor uvádí, že německé postoje byly přesně opačné. Vše začíná připojením Sudet k Německu, kdy místní lidé cítili naději a měli představu lepšího života. Česká menšina se dostala pod kontrolu úřadů a místní Němci zažili proces změn spojených s připojením k Německu. Už v této době došlo k prvním deziluzím a zklamáním. Nacistický totalitní stát nepřál nezávislosti spolků a vše i každodenní život se snažil dostat pod kontrolu. Vstup Německa do války vedl k přitvrzování státní moci, které vedlo k odvodům do armády, vyvlastňování majetku pro válečnou výrobu a nuceným umísťováním lidí z vybombardovaných měst do domů a domácností. Konec války spojený s odsunem německého obyvatelstva byl plný strachu. Vše špatné, co se za války stalo odnesli i místní Němci, stejně jako v celé Evropě.

ISBN

978-80-7561-266-3

Cena

480.00Kč

Dostupnost

skladem