Gotické umění na Děčínsku

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

Jedna ze stěžejních stálých expozic muzea Gotické umění na Děčínsku byla po celkové rekonstrukci slavnostně otevřena.

Kromě celkových stavebních úprav muzejních prostor se nejstarší děčínské umění návštěvníkům představí v kompletně novém moderním výtvarném zpracování. S otevřením výstavy byl zahájen i prodej katalogu s barevnými vyobrazeními všech gotických plastik s podrobným popisem, na jehož obsahu se podílel kolektiv předních českých odborníků v oblasti gotického umění.

Oblastní muzeum v Děčíně připravilo stálou expozici v odborné spolupráci se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích.

Poděkování však patří všem, kteří se na vzniku nejcennější muzejní expozice podíleli.