Historie největších lodí Rakousko-uherské flotily

Jedna ze stěžejních stálých expozic muzea Gotické umění na Děčínsku bude po rekonstrukci slavnostně otevřena ve středu 7. 11. v 17 hodin. Úvodním slovem výstavu zahájí osobně autor a historik umění PhDr. Ĺubomír Turčan.

Poznávání vzdálené asijské země.

Volným vstupem do Oblastního muzea v Děčíně si připomínáme 100. výročí založení samostatného Československého státu.

Poslední prohlídka unikátního plavidla v tomto roce.

Volným vstupem do Oblastního muzea v Děčíně si připomínáme 100. výročí založení samostatného Československého státu.

Komentovaná prohlídka bude věnovaná době největšího rozvoje lodní dopravy v Čechách, který souvisí se vznikem Československé republiky.

Připomenutí doby vzniku "první republiky" u nás na severu Čech.

Pravidelné setkání Numismatické společnosti, pobočky Děčín-Ústí nad Labem

Se vznikem republiky souvisí i zánik monarchie. Dobové postřehy a souvislosti se dozvíte od renomovaného historika.

Průvodcem je Václav Šafr známý děčínský dokumentátor historických parků

Historicko-poznávací přednáška o jednom z nejstarších plavebních děl Evropy.

Přednáška s prohlídkou stálé expozice plavby k výročí 100.let československých plavidel a plavby.

Historie nejcennějšího nádraží v Děčíně.

Unikátní výpověď o dějinách vojenství.

Varnsdorfský rytec Josef Michael Reinisch.

Počátky vzniku družstev a jejich prosazení v konkurenčním prostředí.