Autogramiáda knihy Žena za katrem - autorka Mgr. Stanislava Musilová

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

Autogramiáda knihy místní autorky Stanislavy Musilové, jejíž celý název je "Žena za katrem: V síti trestněprávních a kriminalizačních mechanismů druhé poloviny dlouhého 19. století"

Mgr. Stanislava Musilová, roz. Klečáková pochází z Kutné Hory.
Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně studovala Kulturně historickou regionalistiku, kterou zakončila titulem Mgr. Pokračovala i v doktorském studiu, které úspěšně zakončila a získala titul PhD.
Na Univerzitě stále působí jako odborná asistentka na katedře historie FF UJEP. Převážně se zabývá 19. stoletím a kriminalitou žen. Už několik let žije v Podmoklech.