Výběrové řízení na vedoucího oddělení muzea

Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

Vedoucí historického a prezentačního oddělení

Místo výkonu práce:
Oblastní muzeum v Děčíně

Nástup:
dle dohody, nejdříve od října 2019

Požadavky pro výkon práce:
- podmínkou trestní bezúhonnost
- podmínkou vědecká publikační činnost v oboru
- podmínkou ediční činnost v regionální či historické literatuře
- podmínka minimálně 5 let praxe v oboru
- podmínkou morální bezúhonnost, samostatnost
- výhodou vysokoškolské vzdělání, možnost dostudovat
- výhodou zkušenost s prací v muzeu, popř. v jiné paměťové instituci
- výhodou znalost německého jazyka
- výhodou zkušenost z evropskými projekty a programy přeshraniční spolupráce
- výhodou znalost alespoň jednoho dalšího světového jazyka
- očekáváme organizační schopnosti a předpoklady pro týmovou práci a vedení kolektivu
- dobrá uživatelská znalost PC

Nabízíme:
- práci na plný úvazek
- pracovní poměr na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou po prvním roce
- 5 týdnů dovolené, stravenky, sick days
- stabilitu a zázemí kulturní instituce

Pracovní náplň oddělení:
- 1) komunikace s badateli
- 2) správa knižního fondu muzea
- 3) muzejní pedagogika
- 4) ediční činnost muzea
- 5) prezentaci muzea na internetu a v médiích
- 6) odbornou publikační a vědeckou činnost
- 7) dokumentaci minulosti i současnosti
- 8) přípravu záměrů výstav
- 9) přípravu a realizaci badatelských projektů
- 10) přípravu a realizaci prezentační projektů
- 11) organizace časopisu Děčínské vlastivědné správy

Odměňování:
V platové třídě 10-13 podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Termín pro podání přihlášky:
do 30. 8. 2019
Součástí výběrového řízení bude i pohovor s uchazeči organizovaný během září 2019.

Způsob zpracování přihlášky:
Profesní strukturovaný životopis včetně přehledu nejvýznamnějších publikací a článků
Představu dlouhodobých projektů, které by mohlo realizovat Oblastní muzeum v Děčíně
Výpis z rejstříku trestů

Kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Pažourek – ředitel Oblastního muzea v Děčíně, tel. 775 866 531,
pazourek@muzeumdc.cz

Profesní živototopis a představu dlouhodobých projektů a výpis s rejstříku trestů:

Pošlete doporučeně poštou na adresu (obálku označte „Výběrové řízení – vedoucí historického odd.“)

ředitel Vlastimil Pažourek
Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.
Čs. mládeže 1/31
405 02 Děčín IV.

Místo bude obsazeno výběrem z uchazečů, kde o uchazeči bude rozhodovat výběrová komise.
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.

Odesláním životopisu udělujete Oblastnímu muzeu v Děčíně souhlas ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (Nařízení EU č. 2016/679), ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení na toto či jiné vhodné pracovní místo, a to maximálně v délce jednoho roku. Svůj souhlas můžete písemnou formou kdykoli odvolat.